Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2009

Aromania Catholica Weekly - Φημιρίδα Αρομάνια Καθόλικα


Κάκουμ αβούμ του πλαν, δι άζα - Δουμάνικα 11 δι Ξούμεδρου 2009, κάθε σταμάνα του άνλου βα σ'αβέτς ποσιμπιλιτάτε σ'ου γκιουβουσίτς φημιρίδα αρμανέσκα ΑΡΟΜΑΝΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια: