Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2009

ΑΖΑΠΤΑΣΙΡΕ ΚΟΥ ΦΗΜΙΡΙΔΑ ΣΣΚΟΥΡΤΑ

Τι ζιάλε, δι ισπέτε τεχνίτσε αβούμ προβλήματε κου αδράρε α φημιρίδαλλιεϊ α βώστρα ΑΡΟΜΑΝΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ. Τι σσκούρτου καιρό βα σ'αδράμ τουτα τσι πουτέμ σσι ϊαρα βα ου αβετς τι γκιουβουσίρε.

Α βώσστσσοι,
Τήμλου α Εδιτούραλλεϊ Μοσχόπολε - Κρούσουβα - Βερν
Ιμνάρε Καθόλικα Μοσχοπολιτάνα Δισστσσιάπτα Μοσχόπολε Ιντερνατσιοναλα - Βράτισλαβα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: