Παρασκευή, 27 Απριλίου 2007

Μάρε ιντερές τι βιβλία α Παπάλουϊ Βενεδίκτου ΙΣΤ' "Ιήσους δι Νάζαρετ". Πατριάρχου Βαρθολομαίο πιστιψεάσστσε κά βα ου'λλισσουρεάτζα διάλογο


Σουκτσές του τιράζλου α βιβλίηλλει νάω αλ Παπάλου Βενεδίκτου ΙΣΤ' "Ιήσους δι Νάζαρετ" σάδε τι τζάτσε τζάλε δούπου ινσσεάριλλει του βιβλιουθήτσλε του Ιταλίε 510,000 δι εξεμπλάροι ήρα βιντούτε, του Γερμανία 480,000 σσι του Πολάνδια 100,000. Του προτουζμπόρλου α εδιτσίηλλει πι λίμπα ελληνικά Οικομουνικός Πατριαρχός δι Κονσταντινόπολη Βαρθολομαίο Α' ου'σπούσε "ιντερέσλου α λουϊ μάρε σσι γίου" τι βιβλία α Παπάλου σσι βα σ'ου λλισσουρέατζα "διάλογο θεολογικ", κου τσι ου'σπούσε ναστριτσεάρε α προβλέμιλορ δούπου αμπαρτσάρε α μπισεριτσλορ καθόλικα σσι ορθοδόξα. Βιβλία ιρά πιτρικούτα του βιντεάρε πι 16 δι απρίηρ, κάντου Παπάλου Βενεδικτου ΙΣΤ' ουμπλή 80 δι αννοι. Νάσα άρε 448 δι φράντζα σσι κουστουσέασστσε 19,50 ευρό. "Ιήσους δι Νάζαρετ" άρε ουν τιράζ δι πρότα κου 350,000 εξέμπλαροι σσι πρότα πάρτε δι εδίτσια δι δάο τομουροι του και σα'ζμπουράσστσε τι ακτιβιτάτε δι σουτσάτα αλ Ιησούς.

Παπάλου ου'απρουκέ κλλοιμάρε αλ Μπαν Κη Μούν


Παπάλου Βενεδίκτου ΙΣΤ' ου'σπούσε απρουκιάρε α λουϊ τι γινέρε ποσίβιλα του Κέντρου Αγγενεράλ αλι Οργανιζατσία α Νατσίηλορ Ουνίτε του Νέα Γιόρκ. Αϊστα ήρα κονφιρμάτα δι διρέκτορλου α πρες κέντρουλουϊ α Βατικάνλουι πάτερ Φρεδερίκο Λομπάρδι, τι αντάμουσε α Άγιουλουϊ Τάτα πι Σεκρετάρλου Αγγενεράλ αλι οργανιζατσία δι λούμε, τσι σ'φατσέ του Βατικάνλου πι 18 δι απρίηρ. Πάτερ Λομπάρδι τζάσε κά, νίκα νου άρε δάτα κονφιρμάτα τι γινέαρε σσι πρόγραμμα τι βίζιτα νίκα νου γίνε πι ατζέντα. Δι πάρτε'α λουϊ Μπάν Κη Μούν ου'σπούσε χαράω α λουϊ τι μάρλε οπορτουνιτάτε. Πάνα αϊστου μομέντου ΟΝΟΥ ήρα βιζιτάτα δι δόϊ Πάπε: Παύλου ΣΤ' του ανλου 1965 σσι Ιώαννη Παύλου Β' του άννλλοι 1979 σσι 1995.