Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2007

Διμαντάρε α Παπάλουι Βενεδίκτου ΙΣΤ' τι Κώριζμα 2007

ΔΗΜΑΝΔΑΡΕ Α ΑΓΙΛΛΕΙΕΑ Α ΛΟΥΙ
ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΙΣΤ'
ΤΙ ΚΩΡΙΖΜΑ 2007

"Βα σ'ου βέαδα πι νάς
κάι ου'αντσάπαρα" (Ιωάννη 19:37)

Βρουτς Φρατς σσι Σουρώρι!

"Βα σ'ου βέαδα πι νάς κάι ου'αντσάπαρα" (Ιωάννη 19:37). Αίστα εάστε θέμα βίβλικα τσι άνλου αίστου νά'δούκα του ρεφλέξια α νώστρα τι Κώριζμα. Κώριζμα εάστε μπούν κείρω τα σα'σσιδέμ κου Μαρία σσί Ιωάννη, σκουλάρλου βρουτ, απροάπε δι Νάς και πι Κρούτσε, κονσουμά τι ώμοιννλλοι τουτς κουρμπάνεα τι μπάνα α Λουι (β. Ιωάννη 19:25). Κου ούνα παρτιτσιπάτσιε κάμα φερβέντα σ'νά ου'διρεκτάμ βιδεάρε α νώστρα, τι'ατσεά, του κειρώλου αίστου δι ζιλέαρε σσι πλάκαριε, πι Χρηστόλου αγγαρφασίτ και, μουριντάλουι πι Γωλγόθα, νά'ου δισφά κωμπλέτ λα νόι αγάπε α Ντουμνιτζάλουι. Του Εγκήκλικα Deus caritas est, μίνε ζμπουράϊ τι θέμα α αγάπιλλει, γιού ου'αδράϊ δγιαφουρίε ανάμισα δι φώρμιλε α λλει δι μπάζε: αγάπε σσι έρως.

Αγάπε α Ντουμνιτζάλουι: αγάπε σσι έρως

Ζμπώρλου αγάπε τσι σ'άφλα μα μούλτε ώρι του Νάουλου Τεσταμέντου, σπούνε τι αγάπε δι αύτο-δάρε δι βάρνου και μουτρεάσστσε σάδε τι γκινεάτσα α αλάντουλουϊ. Ζμπώρλου έρως, δι αλτά πάρτε, ου'σπούνε αγάπε δι βάρνου και βα σ'ου άρε ατσέα τσι αλ'λιψεάσστσε σσι τσι ου'βα του ούνια κου βρούταλλει/βρούτλουι. Αγάπε κου τσι Ντουμνιτζάλου νά'νβαρλιγκεάζα εαστε σίγουρα αγάπε. Δεαλίχεα, δίσι ώμλου πώτε σ'δα πι Ντουμνιτζάλου τσιβά μπούνα τσι Νάς νου ου'άρε δι νίντε; Τούτα τσι εάστε σσι τσι ου'άρε γιάτσα ωμινέσκα εάστε δάρε ντουμνιτζάσκα. Ατούμτσεα γιάτσα εάστε ατσέλ και αλλ-λιψέσστσε Ντουμνιτζάλου τι τούτα. Μα αγάπε α Ντουμνιτζάλουι εάστε σσι έρως. Του Βέκλλουλου Τεσταμέντου, Φακατώρλου α ουνιβέρσουλου μανιφεστεάτζα πιστε πόπουλου τσι Νάς ου'αλιτζεά κα α Λούι ούνα πραιδιλέκτσια (αλιτζεάρε δι νίντε) τσι γίνε πίστε κάθη ούνα μοτιβάτσια ωμινέσκα. Προυφέτλου Ώσεα ου'εξπρεσιονέτζα πάσια αίστα κου κάτζουρ ηρώιτσι κα εάστε αγάπε α ούνλουι ομ κάτρα ούνα μουλλιάρε προστιτούτα (β. 3:1-3). Εζεκίελ κάντου ζμπουράσστσε τι λιγατούρα α Ντουμνιτζάλουι κου ώμιννλορ δι Ίσραελ, νου αλλ-εάστε φρήκα σ'ουφιλιζέσκα ούνα λίμπα γρέω σσι πασιονάτα (β. 16:1-22). Τέξτουρλε αίστε βίβλιτσε ιντικέτζα κα έρωσλου εάστε πάρτε α ινίμαλλει δι Ντουμνιτζά: Τουτπουτέρνικλου ασστσέπτα ούν "δα" δι γιάτσαλε α Λουι κα ουν τζίνιρ τσι ου'αστέπτα δι ανβεάστα'σα. Τι ζάλε, δι αχουρχίτα α λουι, ώμιννλλοι, κάντου σ'δούσιρα πι κάλε α ατσέλ Αράουλου, ου'αλασάρα αγάπε α Ντουμνιτζάλουι του ιλουζία κα σάδε νάσς σάντου δούρε, τσι νου σ'πώτε (β. Αδράρε 3:1-7). Κάντου Άδαμ γινέα κόντρα σίγγουρλου νας, νας γινέ διπάρτε δι ατσέα φάντανα δι μπάνα τσι εάστε Ντουμνιτζάλουι Σίγγουρ, σσι σι'σ φεάτσε πρώτλου δι "ατσέλλοι και πριν φρίκα δι μώρτε σ'φετσιρα σκλάβλλι τι μπάνα τούτα" (Ουβρέιλλι 2:15). Ντουμνιτζά, αλλά, νου νά'αλασά. Μα ου'αδρά αλάντουλου, κάντου ώμλου τζάσε "νου", ατσεά ηρά ιμπούλσου τι δετσίζιε τσι Λου'δούσε σ'ου μανιφεστέτζα αγάπε α Λουι κου τούτα πουτεάρε τι ρεδεμπτσιε (ασκάπαρε).

Κρούτσεα ου'σπούνε αμπλινεάρε α αγάπιλλει αλ Ντουμνιτζά

Σ'βεάδε του μηστιρία α Κρούτσιλλει τσι σ'βεαδε πουτεάρεα εξτρέμα σσι αμπλίνα α ννίλιλλει δι Τάταλου τσίρεσκου. Τα σ'ου τώρνα αγάπε δι γιάτσα α Λουι, Νας απρουκέ σ'πάλτεσκα ούνα τιννίε μούλτου ανάλτα: σάντζε α Χιλλου α Λουι ούνικ αδράτ. Μώρτε, τσι τι πρώτλου Άδαμ ηρά ουν σέμνου εξτρέμ δι σιγγουριψίμε σσι λιμπερτάτε τι νάουλου Άδαμ. Σ'πώτε σ'μιντουίμ, κου Άγιουλου Μάξιμους Κονφεσώρλου, κα Χρηστόλου "μουρή, μας πουτέμ ασσι σ'τζατσέμ, πι ντουμνιτζάσκου μόδους, κα Νας μουρή λίμπερ" (Ambigua, 91, 1956). Πι Κρούτσεα, έρωσλου α Ντουμνιτζάλουι νά'φάτσε ουν μανιφέστου. Έρωσλου εαστε δέλιχεα - κα Ψεύδο-Διονύσιους ου'τζάσε - ατσεά πουτεάρε "τσι νου'λ δα πι ατσέλ αγαπητώρλου σ'αρμάνα του νας σίγγουρ μα ου'δούτσε σι'σ φάκα ουν κου βρούτα/βρούτλου" (De divinis nominibus, IV, 13: PG 3, 712). Δίσι άρε ουν μα μούλτου "γλαρ έρως" (N. Cabasilas, Vita in Cristo, 648) δι ατσέλ τσι ου'δούσε Χίλλου α Ντουμνιτζάλουι σι'σ φάκα Σίγγουρλου ουν κου νόι σσι πάνα δι πούγκτου δι πάτσεαρε κα α Σίγγουρλουι Νας σ'ηρά κονσικουτσίιλε τι αμαρτίιλε α νώστρε;

"Κάι ου'αντσάπαρα"

Βρούτς φρατς σσι σουρώρι, σ'νά ου βιδέμ Χριστόλου αγκαρφασίτ πι Κρούτσε! Νας εάστε δισσκλλισούρα (αποκαλήψα) νισπουνίτα δι αγάπε α Ντουμνιτζάλουι, ούνα αγάπε του κάι έρως σσι αγάπε, σάντου λάργκου δι σ'χίμπα οπρεσάτε, μα σι'σ λουννινέτζα ουν κου αλάντου. Πι Κρούτσε, Σίγγουρλου Ντουμνιτζά πλακαρσέσστσε τι αγάπε α γιάτσα α Λουι: Άρε σεάτε τι αγάπε δι κάθη ουν δι νόι. Απώστολου Τώμα ου'βιδέ Ιησούσλου κα "Δώμνου σσι Ντουμνιτζά" κάντου αλλ'μπαγκά μάνα α λούι πι αράνα δι διπάρτε α Λούι. Νου'η τι τσιουδίε, μούλτου δι άγοιλλοι αφλάρα του Ίνιμα αλ Ιησούς ναι μα αχαντώσα εξπρεσία δι μηστηρία αίστα δι αγάπε. Πούτεμ κου αντρέπτου σ'τζάτσεμ κα δισσκλλισούρα αλ έροσλου αλ Ντουμνιτζά κάτρα όμλου εαστε, δι δεάλιχεα, ναι μα μάρε εξπρεσία δι αγάπε α Λούι. Τι τούτα δελίχινιμα, σάδε αγάπε τσι λε'ουνιτέτζα δάρε λίμπερα δι σίγγουρλου κου ούνα βρεάρε πασιονατά τι ρετσιπροτσιτέτ φεάτσε χαράω, τσι λε'λισσουρέτζα ναι μα γρεάλιλε δι γκρείαμε. Ιησους τζάσε: "Κάντου βα μι'σκουλάι δι λώκλου, τούτιλε ώμιννοι βα λε'τραγ λα μίνε" (Ιωάννη 12:32). Απάντασε α Δώμνουλουι κου φωκ βα σ'χιμ πίστε τούτα κα σ'ου γκινεγινίμ αγάπε α Λούι σσι σ'νά ου αλασάμ σ'να τράγα λα Νας. Απρουκέρε α αγάπιλλει α Λούι, νίκα, νου εάστε δούρε. Λιψέσστσε σ'απαντισίμ κου αχάτα αγάπε σσι σ'νά νι μπαγκάμ σίγγουρλλοι σ'ου αρασπραντέμ σσι λα άλτσαλλοι. Χρήστλου "μι τράτζε λα Σίγγουρλου" κα σ'μι ουνιτέτζα Σίγγουρλου κου μίνε, κα σ'πωτ σ'λε βώι φράτσλλοι κου αγάπε α Λούι Σίγγουρλου.

Σάντζε σσι άπα

"Βα σ'ου βέαδα πι νάς κάι ου'αντσάπαρα." Σ'βιδέμ κου πίστε πι πάρτε αντσαπάτα αλ Ιησούς δι κάι ινσσι "σάντζε σσι άπα" (Ιωάννη 19:34)! Τάτιλε α Μπισέρικαλλει λε'βίτζουρα αίστε ελεμέντε κα σέμνε τι σακραμέντιλε δι Βαπτιζμώ σσι Ευχαριστία. Πριν άπα α βαπτιζμώλουι, κου ακτσία α Σπιριτουλούι Άγιου, νά'εαστε δάτα ιντράρε του ιντήμα α αγάπηλλει Τρινιταριάνα. Του καλατουρισίρε δι Κώριζμα, τσι εαστε αδουτσήρε-αμίντε δι Βαπτιζμώλου α νόστρου, λιψέσστσε σ'ινσσίμ δι σίγγουρλλοι κα'σ πούτεμ σ'νά νά δισσκλλοισίμ, του αλασάρε κου πίστε, λα μπράτσα δι ννίλα α Τάταλουι (β. Άγιου Ιωάννης Χρυσόστωμος, Catecheses, 3,14ff). Σάντζε, σέμνουλου α αγάπηλλει δι Πικουράρλου Μπούν, κούρα του νόι νάι μα μούλτου του μηστηρία δι Ευχαριστία "Ευχαριστία νά'τράτζε λα ακτούλου δι αύτο-κουρμπανίλλε αλ Ιησούς...ιντράμ του δυνάμικα α αύτο-δάρε α Λούι" (Εγκήκλικα Deus caritas est, 13). Ατούμτσε σ'ου μπανάμ Κώριζμα, κα ουν κειρώ "Ευχαρίστικ" του κάι, κου απρουκίαρε α αγάπηλλει δι Ιησούς, ανβιτσάμ σ'ου αρασπραντέμ ανβαρλίγα δι νόι κου κάθη ζμπώρ σσι φάπτου. Μας μιντουίμ πίστε "Κάι ου'αντσάπαρα" νά'τράτζε του αίστου μόδους σ'νά λε δισσκλλοίσιμ ίνιννλε λα άλτσαλλοι, κου πρικουνουσστσιάρε α αράννλορ αδράτε πίστε διγνιτέτλου α περσώναλλει ομινέσκα, νά'τράτζε ναι μα μούλτου σ'νά αμπουλισήμ κάθη φώρμα δι νιβρέρε τι μπάνα σσι εξπλοατάτσια ομινέσκα σσι σ'λε αναλτσίμ τραγηδίιλε δι σιγγουριψήμε σσι αλάσαρε δι αχάτ μούλτου δι ώμιννοι. Κώριζμα σ'χίμπα τι κάθη Κρισστσήν ούνα εξπεριέντσα διζνάω δι αγάπε δι Ντουμνιτζάλου δάτα τι νόι του Χρηστόλου, αγάπε τσι κάθη τζιούα νόι, δι α νώστρα πάρτε, λιψέσστσε "ιάρα σ'ου δάμ" λα βητσήνλου α νόστρου, ναι μα μούλτου λα ατσέλ κάι ναι μα μούλτου πατσέσκα σσι άρε ναι μα μαρε λήψε. Σάδε πι αίστου μόδους βα σ'πουτέμ σ'λωμ πάρτε αμπλήνα του χάιρε α Πασστσιλλει. Μαρία, Δάδα δι Αγάπε Μουσσιάτα, σ'νά δούκα πι καλατουρίε αίστα δι Κώριζμα, καλατουρίε δι κονβερζία αυθέντικα πι αγάπε αλ Ιησούς. Βά ωρ, βρουτς φρατς σσι σουρώρι, ούνα μπούνα καλατουρίε δι Κώριζμα, σσι βά'πιτρέκ κου βρεάρε τι τουτς δι βοι, Βλουγισίρε Απωστόλικα σπετσιάλα.


Δι Βατικάνλου, 21 Μπρουμάρλου 2006

BENEDICTUS PP. XVI - ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΠΠ. ΙΣΤ'

Δεν υπάρχουν σχόλια: