Δευτέρα 9 Ιουλίου 2007

Νάο βιβλία α Πάπαλουϊ Βενεδίκτου ΙΣΤ' σσι πι ελληνικά

ΕΛΛΑΔΑ. Νάο βιβλία α Παπάλουϊ Βενεδίκτου ΙΣΤ' (καρ. Γιόζεφ Ράτσινγκερ) "Ιησούς δι Ναζαρέτ" τώρα πώτε σ'χίμπα γκιουβουσήτα σσι του Ελλάδα. Ατσέα ου'φατσέα Εδιτούρα "ΨΥΧΟΓΙΟΣ" δι Αθήνα του άνλου αίστου. Βιβλία α Άγιουλουϊ Αφέντου άζα πουτέμ σ'τζατσέμ κά εαστε βιβλία ναϊ μα καφτάτα του λούμε.
Τιράζλου α λλεϊ εάστε μούλτου ανάλτου του στάτουρλε δι Ευρόπα δι Γουέστ. Του Γκερμανία δι γιου σσι γίνε Πάπα Ράτσινγερ εάστε βίντουτα κάμα μούλτου δι "μπέστ-σελέρλου" αλι Τζ. Ρούλιγγ "Χάρη Πόττερ" σσι νάσα ηνσσά του κάμα δι τρέϊ εδίτσιη πάνα τώρα, α σ'ασστσέπτου νίκα μα μούλτου.
Του βιβλία Πάπα ζμπουράσστσε τι Όμλου Ιησούς κακούμ σσι δι "Χήλλου α Όμλουϊ " Ιησους Χριστός φάπτου δι Σπήριτλου Άγιου πρην Βήργηρα Μαρία, Δουμνιτζάαδρατώρα.

Ατσέλλοι καϊ βώρ σ'ου γκιουβουσέσκα βιβλία αϊστα πι ελληνικά πώτ σι'δούκα πι φράντζα α Εδιτούραλλει "Ψυχογιός": http://www.psichogios.gr
δι γιου βα σ'πωτ σ'ου ακούμπρα κου τιννία δι 22 δι Ευρό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: