Παρασκευή 13 Ιουλίου 2007

Νάο δοκουμέντου δι Κογγρεγάτσια τι Φάπτουρλε α Άγοιλορ


ΒΑΤΙΚΑΝΛΟΥ. "Κογγρεγάτσια τι Φάπτουρλε α Άγοιλορ" πουμπλικά ουν δοκουμέντου νάο του φώρμα δι αντριμπάροι σσι απάντασιουρ τι βάρα δι ασπέκτιλε καϊ σάντου λιγάτε κου δοκτρίνα α βισέρικαλλει. Ναϊ μα μούλτου δοκουμέντουλου ζμπουράσστσε τι ατσέα τσι νά ανβέτσα Κονσήλιουμλου Β' δι Βατικάνλου. Δοκουμέντουλου ζμπουράσστσε κά Βισέριτσλε Ορθοδόξε λιψέσστσε σ΄χίμπα βιτζούτε κα "βισέριτς σουρόροι" α Βισέρικαλλει Ρώμακαθόλικα κα λε'αού τσανούτα σακραμέντιλε σσι μούλτε άλτε.

Δοκουμέντουλου εάστε ανσιμνάτ δι Πρεφέκτουλου Γιουίλιαμ Κάρδιναλ Λεβάδα (
William Cardinal Levada) σσι Άντζελο Αμάτο (Angelo Amato, S.D.B.) αρχιβίσκουπλου δι τίτουλα αλι Σήλα κα Σεκρετάρ α Κογγρεγατσίηλλει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: