Παρασκευή 10 Αυγούστου 2007

Au revoir Καρδινάλε Λούστιγκερ!

ΚΑΡΔΙΝΑΛΟΥ Ζιάν-Μαρί Λούστιγκερ (Jean-Marie Lustiger) κάϊ σ'κονβερτά διτ Γιουδαιζμώλου του Βισέρικα Καθόλικα δούπου νιπουτεάρεα δι κάντσερ αλλ-λλιρτά Δώμνουλου.
Άζα ιρά Μήσα δι αγγρουπάρε τι λλιρτάτλου Καρδινάλ.
Καρδινάλου Ζ-Μ Λούστιγκερ εάστε φάπτου πι 17 δι Γιζ. 1926 του Παρίζζλλοι, α φαμιλία α λουϊ νου ου'πρακτικά γιουδαιζμώλου σσι γινέα διτ Πολονία. Νάς ου'δουτσε Δώμνουλου του βισέρικα α Λουϊ Άγια του άνλου 1940 κάντου νούμα α λουϊ ουβρέσκα "Αάρων" ου αλαξή του Ζιάν Μαρί. Νάς ίρα αρχιβισκούπλου δι Παρίζζλλοι δι 31 δι Γιν. 1981 - 11 Σσκ. 2005.

Πρεζιδέντουλου άλι Γαλία Νικολάς Σαρκωζή άζα ου'αζαπτασή βακάντσια δι βεάρα τα σ'γήνα πι Μήσα α Καρδινάλουϊ.

Τι ατσέα σσι νόϊ κου αίστα σσκούρτα χαμπάρε βρέμ σ'ου αζαπτασήμ πι σσκούρτου βακάντσια καϊ ου'σπούνεμ.

Δώμνουλ' σ'ου λλιάρτα!
+Άμεν!+
(Τι ατσέλλοι κου κάμα μάρε ίντερες τι Καρδινάλου, βα σ'πουτέτς κάμα σ'βα κουνουσστσέτς κου βιογραφία α λουϊ πι Βικιπαίδια αρμανέασκα:
http://roa-rup.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie Cardinal Lustiger)


Δεν υπάρχουν σχόλια: