Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2007

Δι λούμε καθόλικα αρμανέασκα

Σουτσάτα "Φαρσσαρώτουλ" δι Στάτιλε Ουνίτε αλι Αμερικία εάστε πρώτα σουτσάτα φουντάτα του Αμερικία, νίκα δι του ανλου 1903.
Πι σαϊτουλου α λωρ δι Ιντερνέτ: http://www.farsarotul.org/ πουτέτς τα σ'γκιουβουσίτς πι Αγγλικά κάμα τι ακτιβιτάτσλορ α λώρ σσι κουμ σ΄βα φάτσετς μέμπρου.

Ατσία βα βά'πρεζεντάμ αντάω φώτογραφίες δι Γιουρτία δι 100 δι Άννοι δι φουντάρε α λισστσέϊ σουτσάτα...
ΔΑΡΕ ΔΙ ΠΡΕΜΙΗΛΕ ΠΙ ΟΥΝ ΠΡΕΥΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚ ΔΙ ΤΟΥ ΣΟΥΑΜΑΡΕ ΜΕΜΠΡΟΥΡΑ ΑΛΙ ΣΟΥΤΣΑΤΑ

ΣΣΙ ΤΙΝΝΙΡΛΛΟΙ ΚΑΪ ΒΩΡ Σ'ΟΥ ΤΣΑΝΑ ΑΡΜΑΝΑΜΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: