Τρίτη 18 Μαρτίου 2008

Κατσέ έσκου καθολικός;

Πρώτη βίντεο άλι Προδούκτσια ΕΕΑ "Μοσχόπολε-Κρούσσουβα" σσι "Αρομάνια Καθόλικα". Κατσέ έσκου καθόλικος δα ιτίηλε κάτσε ώμλου εάστε καθόλικος σσι καρσστσσίν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: