Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2009

Δούπου ηρήννε α Πρεζηδέντουλουϊ α Νώστρου Δουμιτράκι Τ. Φούντου

Δουρούτς γκιουβουσιτόροι,
Δούπου μώρτε νιασστσιπτάτα α τάταλουϊ α μελ, σσι πρεζηδέντουλου α Σουτσάταλιεϊ "Μοσχόπολεις-Κρούσουβα", Δουμιτράκι Φούντου, μίνε κα χίλλιου σσι τουτσλλοι μέμπροι α σουτσάτσλορ α νώσστσσι, "Μοσχόπολε-Κρούσουβα" σσι "Αρομάνια Καθόλικα" βρέμ σ'ου κοντινουάμ λούκουρλου α λούϊ κου κοντινουάρε α βλόγκλουϊ αήστου. Βα σ'κοντινουάμ κου σκριάρε α λίμπαλιεϊ αρμανέσκα κου αλφαβήτα τραδιτσιονάλα δι Μοσχόπολε, αλλά βρεμ αϊστα σ'ου κοντινουάμ σσι κα αμανέτε αλ τάτα'νιου σσι δι ισπέτε σ'ου αλασάμ α Αρμαννλορ κα νάσς κου ακτιβιτάτσλορ α λορ κοντινουϊάσκα σι'ς δισπάρτα του λοκ σ'χήμπα ουνιφικάτς. Πώτε αήστα εάστε ατσέλ συνδρομός βαλκανέσκου κάι τι ζιλιάρε λλι'ακάτσα σσι Αρμάννλιοϊ κάι πιστιψήμ κα σάντου πρώτσσλιοϊ Ευροπέννοι!

Τι ατσέα κοντινουάμ κου βλουγισήρε αλ Δουμνιτζά σ'λε πουμπλικάμ λούκουρλε κάϊ τατα'νιου νου αβού σώρτε σ'λε μπιτισέσκα.
Κου βρέαρε αλ Δουμνιτζά, αρμανέμ α βώσστσσοι,
Τήμλου αλ ΑΡΟΜΑΝΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ, ημνάρε ιντερνατσιονάλα τι Αρμάννλιοϊ Καθόλιτς, Sebastian Fundu
σσι Εδιτούρα Ελεκτρόνικα Αρμανέσκα "Μοσχόπολε-Κρούσουβα", πρεζιδέντα, Κωνσταντίνα Κιούκα

Δεν υπάρχουν σχόλια: