Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2009

ΔΙ ΛΟΥΜΕ ΑΡΜΑΝΕΣΚΑ: Πάπα ου'απρουκέ Πρεζιδέντουλουϊ αλι ΡΕΓΜ

Του αουδιέντσια φωρμάλα, Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ' ου'απρουκέ Πρεζιδέντουλου αλι Ρεπούμπλικα Έξ'Γιουγοσλαβέσκα αλι Μακεδονία, Μπράγκο Τσαρβενκόφσκη, κάϊ ηρά του βίζιτα οφιτσιάλα αλι Ιταλία. Πρεζιδέντουλου σ'χαριστουσέ τι γκαϊλέλου α Σκάμνουλουϊ Άγιου τι στάτλου α λούϊ νίκα δι ιντεπεντέντσια σσι λλιοι σπούσε ρελατσίηλε μπούνε ανάμησα δι δάωλε στάτουροι τσι εάστε σπούσπα κου βιζιταρε δι κάθε άν άλι ρεπρεζεντάντσα αλ ΡΕΓΜ κου ουκάζε α σαρμπατώριλιεϊ Αγ. Κύρηλου σσι Μεθόδιου. Πάπα κου Πρεζιντέντουλου ζμπουράρα τι θέμε δι ρεγιόνλου αλλά σσι τι θέμε μπιλατεράλε. Ρεπούπμλικα Εξ'Γιουγοσλαβέσκα αλι Μακεδονία, πάνα τώρα αρμάσε ούνικλου στατ γιου Αρμάννλιοι σάντου πρικουνουσκούτς κα ούνα "πάρτε α πώπουλουϊ αρμανέσκου".

Δεν υπάρχουν σχόλια: